Výměníkové stanice

Vytisknout

TH PT s.r.o. má v současné době ve správě celkem 35 výměníkových stanic. Jejich princip a role v CZT jsou uvedeny zde. V posledních letech se prováděla rekonstrukce hlavních výměníkových stanic z důvodu přechodu teplonosného média na horkou vodou. Rekonstrukce a modernizace výměníkových stanic probíhají i nadále formou výměny technologických zařízení za moderní prvky s nižší spotřebou energie a lepší efektivitou. Příkladem jsou moderní čerpadla fy. Grundfos s frekvenčním řízením otáček, které přesně kryjí potřeby vytápěných objektů.
 

vs15

Výměníková stanice čp.15

vs15exp

Výměníková stanice čp.15

vsIV

Výměníková stanice č.4 - frekvenčně řízené čerpadla

VSIVBJ

Výměníková stanice č.4 - bojlery

VSIVPPO

Výměníková stanice č.4  - deskové ohřívače vody

Copyright 2012 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. | Template Design JTDesign