Zpráva o průběhu investičních akcí ze dne 14. 04. 2014

Vytisknout

Investiční akce č.1                 

Přepojení VS 460 na VS 456

Akce byla úspěšně dokončena.


Investiční akce č.2                 

Propojení teplovodu z VS4 do VS3

Akce byla úspěšně dokončena.


Investiční akce č.3                 

Řešení vytápění internátu SPgŠ

Vzhledem k obsazenosti internátu nelze uvedou akci provést.


Investiční akce č.4         

Instalace regulace odvodu páry z napájecí nádrže

Akce byla úspěšně dokončena.


Investiční akce č.5            

Instalace kondenzačního výměníku páry do odplyňovacího potrubí

Akce se nebude z důvodu zanedbatelného přínosu realizovat.


Investiční akce č.6                         

Přechod na velkoodběr elektřiny na kotelně IV b.o.

Akce byla úspěšně dokončena.


Investiční akce č.7                         

Výměna 1 ks primárního oběhového čerpadla na předávací stanici

Akce byla úspěšně dokončena.


Investiční akce č.9

Výstavba výrobny elektrické a tepelné energie kogeneračními jednotkami

Probíhají poslední administrativní kroky ve vyřízení licene a povolení provozu zdroje.


Investiční akce č.10               

Výměna potrubí - 3. a 4. etapa sídliště Pod Lázněmi

Realizace akce byla z důvodu zpracování projektové dokumentace pozastavena. Plánované provedení v letech 2015 - 2016.


Investiční akce č.11


Dálkové řízení zbývajících VS vč. automatického doplňování systému

Probíhá zpracování dokumentace a výběr vhodné řídící techniky.

 


Copyright 2012 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. | Template Design JTDesign