Zpráva o průběhu investičních akcí ze dne 09. 09. 2013

Vytisknout

Investiční akce č.1                 

Přepojení VS 460 na VS 456

Propojovací potrubí je kompletně dokončeno a uloženo. Staveniště je uvedeno do původního stavu. Probíhají topenářské práce ve vnitřních prostorách výměníkové stanice. Termín dokončení akce: září 2013


Investiční akce č.2                 

Propojení teplovodu z VS4 do VS3

Propojovací potrubí je kompletně dokončeno a uloženo. Probíhají úpravy terénu. Topenářské práce ve výměníkových stanicích pokračují na samotném propojení systémů. Termín dokončení akce: září 2013.


Investiční akce č.3                 

Řešení vytápění internátu SPgŠ

Vzhledem k obsazenosti internátu nelze tento rok přistoupit k uzavření horkovodní přípojky v letních měsících.

 

Investiční akce č.4 a 5             

Instalace regulace odvodu páry z napájecí nádrže a instalace kondenzačního výměníku páry do odplyňovacího potrubí

Probíhá příprava vypsání výběrového řízení na dodavatele technologie.

 

Investiční akce č.6                         

Přechod na velkoodběr elektřiny na kotelně IV b.o.

Probíhá příprava projekční dokumentace. Předání dokumentace a zahájení prací je plánováno v měsíci září.

 

Investiční akce č.7                         

Výměna 1 ks primárního oběhového čerpadla na předávací stanici

Čerpadlo je po topenářské stránce instalováno. Nyní probíhají elektroinstalační práce spojené s oživením a uvedením do provozu. Termín dokončení akce: říjen 2013

 

Investiční akce č.9

Výstavba výrobny elektrické a tepelné energie kogeneračními jednotkami

Zemní práce jsou dokončeny. Probíhají stavební práce a příprava vypsání výběrových řízení na jednotlivé části stavby.

 

Investiční akce č.10 a 11              

Výměna potrubí - 3. a 4. etapa sídliště Pod Lázněmi a dálkové řízení zbývajících VS vč. automatického doplňování systému

Probíhá příprava.

Copyright 2012 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. | Template Design JTDesign