Zpráva o průběhu investičních akcí ze dne 16.08.2013

Vytisknout

Investiční akce č.1                 

Přepojení VS 460 na VS 456

Akce je ve fázi výkopových prací. Topenářské práce budou navazovat.


Investiční akce č.2                 

Propojení teplovodu z VS4 do VS3

Teplovodní potrubí je uloženo a zasypáno. Probíhají úpravy terénu a topenářské práce ve výměníkových stanicích. K samotnému přepojení potrubí dojde po dokončení topenářských prací během měsíce srpna.


Investiční akce č.3                 

Řešení vytápění internátu SPgŠ

Vzhledem k obsazenosti internátu nelze tento rok přistoupit k uzavření horkovodní přípojky v letních měsících.


Investiční akce č.4 a 5             

Instalace regulace odvodu páry z napájecí nádrže a instalace kondenzačního výměníku páry do odplyňovacího potrubí

Probíhá příprava vypsání výběrového řízení na dodavatele technologie.


Investiční akce č.6                         

Přechod na velkoodběr elektřiny na kotelně IV b.o.

Probíhá příprava projekční dokumentace. Předání dokumentace a zahájení prací je plánováno v měsíci září.


Investiční akce č.7                         

Výměna 1 ks primárního oběhového čerpadla na předávací stanici

Čerpadlo je skladem. Samotné usazení a zprovoznění proběhne během měsíce září.


Investiční akce č.9

Výstavba výrobny elektrické a tepelné energie kogeneračními jednotkami

Byl vybrán dodavatel zařízení a podepsána smlouva. Dokončuje se projekční dokumentace. Probíhá příprava vypsání výběrových řízení na jednotlivé části stavby.


Investiční akce č.10 a 11              

Výměna potrubí - 3. a 4. etapa sídliště Pod Lázněmi a dálkové řízení zbývajících VS vč. automatického doplňování systému

Probíhá příprava.

 

Mimo uvedené tituly investiční strategie informujeme o úspěšném dokončení výměny teplovodního potrubí v ulici Slámova. Výměnou teplovodního potrubí pro dodávku (TUV) za plastové, došlo ke zlepšení kvality dodávky teplé vody a úspoře na ztrátách vody ve starém vedení. Akce proběhla kompletně v režii TH-PT a momentálně probíhají pouze finální práce spojené s úpravou terénu.

Copyright 2012 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. | Template Design JTDesign