Emise - 2012

Vytisknout

Poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2012:

Velký zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun/rok]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,0921

200

oxid siřičitý (SO2)

0,0442

0

oxidy dusíku (NOx)

6,6503

4300

oxid uhelnatý (CO)

0,4757

200

organické látky (OC nebo VOC)

0,1636

100

CELKEM

 

4800

Střední zdroje:

zdroj: Kotelna DPS Skalka A, Skalka 1120

látka

hmotnost [tun/rok]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,0007

2

oxid siřičitý (SO2)

0,0003

0

oxidy dusíku (NOx)

0,0109

9

oxid uhelnatý (CO)

0,0308

18

organické látky (OC nebo VOC)

0,0023

5

CELKEM

34

 Malé zdroje:

zdroj

Kotelna MSDB, Za Baštou 394

Kotelna MŠ Skalka, Skalka 180

Kotelna DPS Skalka B, Skalka 1120

Krumlovská 734

Autodílna TH, Nádražní 52

Administrativní budova TH, Nádražní 52

Šatny, Nádražní 52

Zámečnická dílna + sklad, Nádražní 52

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz