Emise - 2011

Vytisknout

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) § 11 odst. m, zveřejňujeme údaje o množství znečišťujících látek.

Poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2011:

Velký zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun/rok]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,0794

200

oxid siřičitý (SO2)

0,0381

0

oxidy dusíku (NOx)

5,4447

4300

oxid uhelnatý (CO)

0,3934

200

organické látky (OC nebo VOC)

0,0953

100

CELKEM

 

4800

Střední zdroje:

zdroj: Kotelna DPS Skalka A, Skalka 1120

látka

hmotnost [tun/rok]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,0007

2

oxid siřičitý (SO2)

0,0003

0

oxidy dusíku (NOx)

0,0165

13

oxid uhelnatý (CO)

0,0313

19

organické látky (OC nebo VOC)

0,0021

4

CELKEM

38

 zdroj: Kotelna MŠ Zahradní, Zahradní 96 

látka

hmotnost [tun/rok]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,0002

0

oxid siřičitý (SO2)

0,0001

0

oxidy dusíku (NOx)

0,0041

3

oxid uhelnatý (CO)

0,0046

3

organické látky (OC nebo VOC)

0,0005

1

CELKEM

7


 Malé zdroje:

zdroj

Kotelna MSDB, Za Baštou 394

Kotelna MŠ Skalka, Skalka 180

Kotelna DPS Skalka B, Skalka 1120

Krumlovská 734

Autodílna TH, Nádražní 52

Administrativní budova TH, Nádražní 52

Šatny, Nádražní 52

Zámečnická dílna + sklad, Nádražní 52

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz