Emise - 2014

Vytisknout

zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun/rok]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,140

oxid siřičitý (SO2)

0,187

oxidy dusíku (NOx)

15,332

oxid uhelnatý (CO)

2,551

 

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz

Copyright 2012 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. | Template Design JTDesign