Emise - 2015

Vytisknout

zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun/rok]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,064

oxid siřičitý (SO2)

0,029

oxidy dusíku (NOx)

15,316

oxid uhelnatý (CO)

2,487

 

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz