Emise - 2013

Vytisknout

zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun/rok]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,096

oxid siřičitý (SO2)

0,045

oxidy dusíku (NOx)

6,967

oxid uhelnatý (CO)

0,520

 

 

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz