Emise - 2010

Vytisknout

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) § 11 odst. m, zveřejňujeme údaje o množství znečišťujících látek.

Poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2010:

Velký zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun/rok]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,0903

200

oxid siřičitý (SO2)

0,0434

0

oxidy dusíku (NOx)

6,158

4900

oxid uhelnatý (CO)

0,9702

500

organické látky (OC nebo VOC)

0,1084

200

CELKEM

 

5800

Střední zdroje:

zdroj: Kotelna DPS Skalka A, Skalka 1120

látka

hmotnost [tun/rok]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,0008

2

oxid siřičitý (SO2)

0,0004

0

oxidy dusíku (NOx)

0,0194

16

oxid uhelnatý (CO)

0,0368

22

organické látky (OC nebo VOC)

0,0025

5

CELKEM

45

 zdroj: Kotelna MŠ Zahradní, Zahradní 96 

látka

hmotnost [tun/rok]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,0004

1

oxid siřičitý (SO2)

0,0002

0

oxidy dusíku (NOx)

0,0098

8

oxid uhelnatý (CO)

0,0108

7

organické látky (OC nebo VOC)

0,0012

2

CELKEM

18


 Malé zdroje:

zdroj

Kotelna MSDB, Za Baštou 394

Kotelna MŠ Skalka, Skalka 180

Kotelna DPS Skalka B, Skalka 1120

Krumlovská 734

Autodílna TH, Nádražní 52

Administrativní budova TH, Nádražní 52

Šatny, Nádražní 52

Zámečnická dílna + sklad, Nádražní 52

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz