Emise - 2009

Vytisknout

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) § 11 odst. m, zveřejňujeme údaje o množství znečišťujících látek.

Poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2009:

Velký zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,082

300

oxid siřičitý (SO2)

0,039

0

oxidy dusíku (NOx)

6,174

5000

oxid uhelnatý (CO)

0,637

400

organické látky (OC nebo VOC)

0,098

200

CELKEM

 

5900

Střední zdroje:

zdroj: Kotelna DPS Skalka A, Skalka 1120

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,007

21

oxid siřičitý (SO2)

0,003

3

oxidy dusíku (NOx)

0,017

14

oxid uhelnatý (CO)

0,032

19

organické látky (OC nebo VOC)

0,002

4

CELKEM

51

 zdroj: Kotelna MŠ Zahradní, Zahradní 96 

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0

0

oxid siřičitý (SO2)

0

0

oxidy dusíku (NOx)

0,009

7

oxid uhelnatý (CO)

0,01

6

organické látky (OC nebo VOC)

0,001

2

CELKEM

15

zdroj: ZŠ Vodňanská – kotelna

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,006

18

oxid siřičitý (SO2)

0,003

3

oxidy dusíku (NOx)

0,019

16

oxid uhelnatý (CO)

0,012

7

organické látky (OC nebo VOC)

0,002

4

CELKEM

48

 Malé zdroje:

zdroj

Kotelna MSDB, Za Baštou 394

Kotelna MŠ Skalka, Skalka 180

Kotelna DPS Skalka B, Skalka 1120

Krumlovská 734

Autodílna TH, Nádražní 52

Administrativní budova TH, Nádražní 52

Šatny, Nádražní 52

Zámečnická dílna + sklad, Nádražní 52

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz