Emise - 2008

Vytisknout

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) § 11 odst. m, zveřejňujeme údaje o množství znečišťujících látek.

Poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2008:

Velký zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,084

300

oxid siřičitý (SO2)

0,040

0

oxidy dusíku (NOx)

5,471

4400

oxid uhelnatý (CO)

0,454

300

organické látky (OC nebo VOC)

0,270

500

CELKEM

 

5500

Střední zdroje:

zdroj: Kotelna DPS Skalka A, Skalka 1120

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,001

3

oxid siřičitý (SO2)

0

0

oxidy dusíku (NOx)

0,016

13

oxid uhelnatý (CO)

0,031

19

organické látky (OC nebo VOC)

0,002

4

CELKEM

39

 zdroj: Kotelna MŠ Zahradní, Zahradní 96 

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0

0

oxid siřičitý (SO2)

0

0

oxidy dusíku (NOx)

0,008

6

oxid uhelnatý (CO)

0,005

3

organické látky (OC nebo VOC)

0,001

2

CELKEM

11

zdroj: ZŠ Vodňanská – kotelna

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky (TZL)

0,001

3

oxid siřičitý (SO2)

0,001

1

oxidy dusíku (NOx)

0,019

16

oxid uhelnatý (CO)

0,036

22

organické látky (OC nebo VOC)

0,004

8

CELKEM

50

 Malé zdroje:

zdroj

Kotelna MSDB, Za Baštou 394

Kotelna MŠ Skalka, Skalka 180

Kotelna DPS Skalka B, Skalka 1120

Krumlovská 734

Autodílna TH, Nádražní 52

Administrativní budova TH, Nádražní 52

Šatny, Nádražní 52

Zámečnická dílna + sklad, Nádražní 52

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz

Copyright 2012 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. | Template Design JTDesign