Emise - 2007

Vytisknout

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) § 11 odst. m, zveřejňujeme údaje o množství znečišťujících látek.

Poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2007:

Velký zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky

0,085

300

oxid siřičitý

0,041

0

oxidy dusíku (NOx)

8,15

7000

oxid uhelnatý

0,466

300

organické látky

0,273

600

CELKEM

8200

Střední zdroje:

zdroj: Kotelna DPS Skalka A, Skalka 1120

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky

0,0007

2

oxid siřičitý

0,0003

0

oxidy dusíku (NOx)

0,0165

13

oxid uhelnatý

0,0313

19

organické látky

0,0021

4

CELKEM

38

 zdroj: Kotelna MŠ Zahradní, Zahradní 96 

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky

0,0003

1

oxid siřičitý

0,0001

0

oxidy dusíku (NOx)

0,0083

7

oxid uhelnatý

0,0051

3

organické látky

0,008

2

CELKEM

12

zdroj: ZŠ Vodňanská – kotelna

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky

0,0011

3

oxid siřičitý

0,0005

1

oxidy dusíku (NOx)

0,0199

16

oxid uhelnatý

0,0360

22

organické látky

0,0035

7

CELKEM

48

 Malé zdroje:

zdroj

Kotelna MSDB, Za Baštou 394

Kotelna MŠ Skalka, Skalka 180

Kotelna DPS Skalka B, Skalka 1120

Dílny TH, Nádražní 52

Autodílna TH, Nádražní 52

Administrativní budova TH, Nádražní 52

Krumlovská 734

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz