Emise - 2006

Vytisknout

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) § 11 odst. m, zveřejňujeme údaje o množství znečišťujících látek.

Poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2006:

Velký zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky

0,091

300

oxid siřičitý

0,043

0

oxidy dusíku (NOx)

8,71

7000

oxid uhelnatý

0,452

300

organické látky

0,291

600

CELKEM

8200

Střední zdroje:

zdroj: Kotelna DPS Skalka A, Skalka 1120

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky

0,0007

2

oxid siřičitý

0,0003

0

oxidy dusíku (NOx)

0,0149

12

oxid uhelnatý

0,0178

11

organické látky

0,0022

4

CELKEM

29

 zdroj: Kotelna MŠ Zahradní, Zahradní 96 

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky

0,0003

1

oxid siřičitý

0,0001

0

oxidy dusíku (NOx)

0,0089

7

oxid uhelnatý

0,0055

3

organické látky

0,009

2

CELKEM

13

zdroj: ZŠ Vodňanská – kotelna

látka

hmotnost [tun]

celkový poplatek [Kč]

tuhé znečišťující látky

0,0013

4

oxid siřičitý

0,0006

1

oxidy dusíku (NOx)

0,0235

19

oxid uhelnatý

0,0425

26

organické látky

0,0041

8

CELKEM

58

 Malé zdroje:

zdroj

Kotelna MSDB, Za Baštou 394

Kotelna MŠ Skalka, Skalka 180

Kotelna DPS Skalka B, Skalka 1120

Dílny TH, Nádražní 52

Autodílna TH, Nádražní 52

Administrativní budova TH, Nádražní 52

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz