Emise - 2005

Vytisknout

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) § 11 odst. m, zveřejňujeme údaje o množství znečišťujících látek.

Poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2005:

Velký zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka hmotnost [tun] celkový poplatek [Kč]
tuhé znečišťující látky 0,0974 300
oxid siřičitý 0,0467 0
oxidy dusíku (NOx) 8,9916 7000
oxid uhelnatý 0,5287 300
organické látky 0,3116 600
CELKEM 8200

Střední zdroje:

zdroj: Kotelna DPS Skalka A, Skalka 1120

látka hmotnost [tun] celkový poplatek [Kč]
tuhé znečišťující látky 0,0007 2
oxid siřičitý 0,0004 0
oxidy dusíku (NOx) 0,0162 13
oxid uhelnatý 0,0193 12
organické látky 0,0024 5
CELKEM 32

 zdroj: Kotelna MŠ Zahradní, Zahradní 96 

látka hmotnost [tun] celkový poplatek [Kč]
tuhé znečišťující látky 0,0003 1
oxid siřičitý 0,0001 0
oxidy dusíku (NOx) 0,00962 8
oxid uhelnatý 0,0059 4
organické látky 0,0010 2
CELKEM 15

zdroj: ZŠ Vodňanská – kotelna

látka hmotnost [tun] celkový poplatek [Kč]
tuhé znečišťující látky 0,0012 3
oxid siřičitý 0,0006 1
oxidy dusíku (NOx) 0,0209 17
oxid uhelnatý 0,0379 23
organické látky 0,0037 7
CELKEM 51

Poliklinika - kotelna, Nemocniční 204 

látka hmotnost [tun] celkový poplatek [Kč]
tuhé znečišťující látky 0,0016 5
oxid siřičitý 0,0008 1
oxidy dusíku (NOx) 0,0606 48
oxid uhelnatý 0,0399 24
organické látky 0,0052 10
CELKEM 88

 Malé zdroje:

zdroj
Kotelna MSDB, Za Baštou 394
Kotelna MŠ Skalka, Skalka 180
Kotelna DPS Skalka B, Skalka 1120
Dílny TH, Nádražní 52
Autodílna TH, Nádražní 52
Administrativní budova TH, Nádražní 52

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz