Emise 2004

Vytisknout

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) § 11 odst. m, zveřejňujeme údaje o množství znečišťujících látek.

Poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2004:

Velký zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka hmotnost [tun] celkový poplatek [Kč]
tuhé znečišťující látky 0,0987 300
oxid siřičitý 0,0474 0
oxidy dusíku (NOx) 8,6403 7000
oxid uhelnatý 0,5275 300
organické látky 0,3160 600
CELKEM 8200

Střední zdroje:

zdroj: Kotelna DPS Skalka A, Skalka 1120

látka hmotnost [tun] celkový poplatek [Kč]
tuhé znečišťující látky 0,0007 2
oxid siřičitý 0,0003 0
oxidy dusíku (NOx) 0,0158 13
oxid uhelnatý 0,0188 11
organické látky 0,0023 5
CELKEM 21

 zdroj: Kotelna MŠ Zahradní, Zahradní 96 

látka hmotnost [tun] celkový poplatek [Kč]
tuhé znečišťující látky 0,0003 1
oxid siřičitý 0,0001 0
oxidy dusíku (NOx) 0,0092 7
oxid uhelnatý 0,0057 3
organické látky 0,0009 2
CELKEM 13

zdroj: ZŠ Vodňanská – kotelna

látka hmotnost [tun] celkový poplatek [Kč]
tuhé znečišťující látky 0,0011 3
oxid siřičitý 0,0005 1
oxidy dusíku (NOx) 0,0205 16
oxid uhelnatý 0,0372 22
organické látky 0,0036 7
CELKEM 49

Poliklinika - kotelna, Nemocniční 204 

látka hmotnost [tun] celkový poplatek [Kč]
tuhé znečišťující látky 0,0030 9
oxid siřičitý 0,0014 1
oxidy dusíku (NOx) 0,1114 89
oxid uhelnatý 0,0733 44
organické látky 0,0095 19
CELKEM 162

 Malé zdroje:

zdroj
Kotelna MSDB, Za Baštou 394
Kotelna MŠ Skalka, Skalka 180
Kotelna DPS Skalka B, Skalka 1120
Dílny TH, Nádražní 52
Autodílna TH, Nádražní 52
Administrativní budova TH, Nádražní 52

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz