Emise - 2003

Vytisknout

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) § 11 odst. m, zveřejňujeme údaje o množství znečišťujících látek.

Poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2003:

Velký zdroj:

Kotelna IV. bytový okrsek

látka

hmotnost [tun]

Poplatek

tuhé znečišťující látky

0,1011

oxid siřičitý

0,0485

oxidy dusíku (NOx)

8,9684

oxid uhelnatý

0,5063

organické látky

0,3235

CELKEM

8 400,- Kč

Střední zdroje:

zdroj: Kotelna DPS Skalka A, Skalka 1120

látka

hmotnost [tun]

Poplatek

tuhé znečišťující látky

0,0007

oxid siřičitý

0,0003

oxidy dusíku (NOx)

0,0152

oxid uhelnatý

0,0181

organické látky

0,0022

CELKEM

0 Kč

 zdroj: Kotelna MŠ Zahradní, Zahradní 96 

látka

hmotnost [tun]

Poplatek

tuhé znečišťující látky

0,0003

oxid siřičitý

0,0002

oxidy dusíku (NOx)

0,0105

oxid uhelnatý

0,0065

organické látky

0,0011

CELKEM

0 Kč

zdroj: ZŠ Vodňanská – kotelna

látka

hmotnost [tun]

Poplatek

tuhé znečišťující látky

0,0011

oxid siřičitý

0,0005

oxidy dusíku (NOx)

0,0195

oxid uhelnatý

0,0353

organické látky

0,0034

CELKEM

0 Kč

Poliklinika - kotelna, Nemocniční 204 

látka

hmotnost [tun]

Poplatek

tuhé znečišťující látky

0,0032

oxid siřičitý

0,0015

oxidy dusíku (NOx)

0,1104

oxid uhelnatý

0,0341

organické látky

0,0102

CELKEM

100,- Kč

 Malé zdroje:

Zdroj

Poplatek

Kotelna MSDB, Za Baštou 394

0

Kotelna MŠ Skalka, Skalka 180

0

Kotelna DPS Skalka B, Skalka 1120

0

Dílny a sklad TH, Nádražní 52

0

Autodílna TH, Nádražní 52

0

Administrativní budova TH, Nádražní 52

0

Sklady TH, Nádražní 52

0

Další informace ohledně emisí v rámci kraje a ČR na stránkách Českého hydometeorologického ústavu

www.chmu.cz

Copyright 2012 Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. | Template Design JTDesign